Studii Acreditate

Înființată în cadrul Institutului de Construcții din București în anul 1951, Facultatea de Utilaj Tehnologic a progresat an după an, profesorii noștri fiind întotdeauna selecționați numai în funcție de criterii profesionale.

Recunoașterea internațională a calității pregătirii inginerilor specializați în construcții nu a întârziat să apară, Universitatea noastră deținând certificarea de "GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT" din partea Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior – ARACIS.

 

 

Profilul nostru este unic în România, specializarea de Utilaj Tehnologic pentru Construcții asigurând absolvenților noștri un avantaj clar încă de la terminarea primului ciclu de studiu. Acest avantaj este amplificat pentru cei ce optează să urmeze în cadrul Facultății de Utilaj Tehnologic cursurile de Master cu specializarea Sisteme Mecanice Avansate, deoarece studenții au posibilitatea ca la absolvire să dobândească direct autorizare I.S.C.I.R. - Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat.

Acreditarea studiilor noastre de către ARACIS nu este prezentă doar la nivel de certificat. Gradul ridicat de încredere se traduce direct în colaborări cu cei mai mari producători de utilaje pentru construcții, firme ce angajează absolvenții noștri atât în România cât și în străinătate, aceștia fiind foarte capabili să facă față exigențelor industriei în ceea ce privește calitatea în proiectare, execuție și organizare.

Ne stau mărturie parteneriatele cu firme ce angajează absolvenții noștri, cum ar fi: Bergerat Monnyeur CAT, Hesper, Liebherr, Grădinariu Import Export, Hilti România, Marcom și multe altele.